From One Hand to Another

From One Hand to Another (2020)

9.2

From One Hand to Another is an episode of Shingeki no kyojin starring Yoshimasa Hosoya, Natsuki Hanae, and Takehito Koyasu. Magath joins hands with the Tyburs and makes preparations for the upcoming festival in Liberio.

  • Director: Hajime Isayama, Hiroshi Seko
  • Stars: Yoshimasa Hosoya, Natsuki Hanae, Takehito Koyasu, Ayane Sakura